Οδηγίες χειρισμού, συντήρησης και επισκευής των ξύλινων παραθύρων και πορτών

Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι,

Καλορίζικα τα καινούρια σας παράθυρα και σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.

Συντάξαμε τις οδηγίες χειρισμού, συντήρησης και επισκευής για να διατηρήσετε τα καινούρια σας προϊόντα σε άριστη κατάσταση για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα. Όπως π.χ. το αυτοκίνητό σας έτσι και τα παράθυρά σας χρειάζονται φροντίδα και συντήρηση. Τηρώντας αυτές τις οδηγίες θα διατηρήσετε τα καινούργια σας παράθυρα και τις καινούργιες σας πόρτες σε άριστη κατάσταση σε βάθος χρόνου.

Μπορείτε να λάβετε οι ίδιοι αυτά τα μέτρα ή να αποφασίσετε να αναθέσετε τη συντήρηση στην εταιρεία μας με συμβόλαιο.

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, είμαστε ευχαρίστως στη διάθεσή σας.

Σας ευχόμαστε να απολαύσετε τα καινούργια σας παράθυρα και τις καινούργιες σας πόρτες.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

fav

1. Οδηγίες μετά την τοποθέτηση / κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης

Προστασία των κατασκευών
Φροντίστε να λάβετε επαρκή μέτρα προστασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκατάστασης!

• Κόλληση με κατάλληλες κολλητικές ταινίες
Κατά την κόλληση των προστατευτικών ταινιών στο παράθυρό σας κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, χρησιμοποιήστε μόνο ταινίες κατάλληλες για ακρυλικές επιφάνειες, προκειμένου να αποφύγετε ζημιές στις επιφάνειες.

• Καθαρισμός του τζαμιού
Προσέξτε να μην προκληθούν ζημιές στις επιφάνειες του τζαμιού.
Απομακρύνετε τα αυτοκόλλητα και τις ακαθαρσίες το αργότερο 3 μήνες μετά την τοποθέτηση, διότι η έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει θόλωση των επιφανειών.

• Καθαρισμός της σιλικόνης
Η σφράγιση σιλικόνης σκληραίνει εντελώς μετά από 3-4 εβδομάδες. Για αυτό το λόγο καθαρίστε τη σφράγιση με άφθονο νερό (μόνο με ήπιο καθαριστικό) και χωρίς να ασκήσετε πίεση προκειμένου να αποφύγετε τη δημιουργία ραβδώσεων και φιλμ λαδιού.

• Καθαρισμός των ξύλινων επιφανειών
Ελέγξτε τις επιφάνειες για τυχόν ζημιές. Επιδιορθώστε αμέσως μόνοι σας τα φθαρμένα σημεία (βλέπε την υπόδειξη συντήρησης που ακολουθεί) ή αναθέστε την επιδιόρθωση σε τεχνικό. Καθαρίστε για πρώτη φορά τις επιφάνειες μετά από 6 εβδομάδες περίπου. Μην απομακρύνετε τις ακαθαρσίες με έντονο και στεγνό τρίψιμο, γιατί έτσι μπορεί να φθαρεί η επιφάνεια.

• Εξαιρετικά καλός αερισμός
Για την αποφυγή ζημιών και έντονης καταπόνησης της ξύλινης κατασκευής απαιτείται (κυρίως κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης) επαρκής και μεγάλου εύρους αερισμός (ο αερισμός με ανάκλιση δεν επαρκεί στην προκειμένη περίπτωση).

• Εγκατάσταση
Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης πρέπει να αποφύγετε την υψηλή υγρασία (>55 %). Αυτό επιτυγχάνεται κατά κανόνα με επαρκή αερισμό. Διαφορετικά πρέπει να χρησιμοποιήσετε ξηραντήρες ανάλογης απόδοσης.

2. Οδηγίες χειρισμού

Στο κείμενο που ακολουθεί δίνονται οδηγίες για την ορθή και ασφαλή μεταχείριση του

παράθυρου ή της μπαλκονόπορτας.

use1

3. Φροντίδα των μηχανισμών κουφωμάτων

Τα παράθυρα και οι μπαλκονόπορτές σας είναι εξοπλισμένα με υψηλής ποιότητας ανοιγο-ανακλινόμενους μηχανισμούς. Αυτά τα εξαρτήματα θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά για την ύπαρξη ζημιών, παραμορφώσεων καθώς και για την καλή τους εφαρμογή, κυρίως επειδή κάποια από αυτά διαθέτουν και χαρακτηριστικά ασφάλισης.

Για την άψογη, άνετη και ασφαλή λειτουργία αυτών των εξαρτημάτων πρέπει να εκτελούνται εργασίες συντήρησης τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

 • Ελέγξτε τα εξαρτήματα ασφάλισης ως προς την καλή τους εφαρμογή και την ύπαρξη φθορών. Ενδεχομένως σφίξτε τις βίδες ή αναθέστε την αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων σε τεχνικό.

use2

 • Τα κινούμενα εξαρτήματα, τα σημεία ασφάλισης και η βάση κίνησης του ελάσματος ανάκλισης πρέπει να λιπαίνονται με λάδι ή με γράσο (χρησιμοποιήστε λιπαντικά του εμπορίου – π.χ. διεισδυτικό λάδι χωρίς σιλικόνη).

use3

 • Κατά την επεξεργασία των επιφανειών πρέπει να προσέξετε να μην επαλειφθούν με λιπαντικό τα εξαρτήματα του μηχανισμού κουφωμάτων.
 • Οι μηχανισμοί των παραθύρων πρέπει να ρυθμίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε ο χειρισμός να πραγματοποιείται εύκολα. Η ρύθμιση αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται από τεχνικό.

4. Φροντίδα/συντήρηση των ξύλινων επιφανειών

 Ισχύει η βασική αρχή: “Φροντίδα αντί για επάλειψη”

Αυτό σημαίνει ότι με την τακτική φροντίδα όχι μόνο καθυστερείτε κατά πολύ το χρόνο εφαρμογής του πρώτου επιχρίσματος συντήρησης, αλλά αυξάνετε σημαντικά τη διάρκεια ζωής του παραθύρου σας.

Είναι πολύ λογικό να χρειάζονται φροντίδα οι επιφάνειες που εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες (συνήθως και οι μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες).

Πρέπει να ελέγχετε τις επιφάνειες των παραθύρων σας για ύπαρξη ζημιών αμέσως μετά την τοποθέτηση και στη συνέχεια μία φορά το χρόνο.

Ποια είναι η σωστή φροντίδα για τις επιφάνειες;

4.1. Καθαρισμός των επιφανειών
Καθαρίζετε την εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια (και τις περιοχές των αυλακώσεων) του παραθύρου με άφθονο νερό και ήπιο καθαριστικό όπως το ουδέτερο σαπούνι (σας συνιστούμε την αποφυγή χρήσης χημικών μέσων).

Για την αποφυγή ανεπανόρθωτων ζημιών θα πρέπει να μην χρησιμοποιείτε λειαντικά μέσα, σύρματα, λειαντικά σφουγγάρια, λεπίδες κ.λπ.

Κατά τον καθαρισμό της σφράγισης να αποφεύγετε οπωσδήποτε το τρίψιμο ή  το ξύσιμο της σφράγισης καθώς και τη χρήση διαβρωτικών καθαριστικών. Αυτά διεισδύουν στη σφράγιση προκαλώντας μη αναστρέψιμες ζημιές.

4.2. Εφαρμογή καθαριστικού γαλακτώματος
Τα παράθυρα μετά τον καθαρισμό τους θα πρέπει να επαλείφονται με ειδικό καθαριστικό γαλάκτωμα (παρέχεται από τον κατασκευαστή παραθύρων). Η χρήση ενός καθαριστικού γαλακτώματος συντηρεί το βερνίκι, προστατεύει από τις καιρικές συνθήκες και προσδίδει ωραίο αισθητικό αποτέλεσμα στις επιφάνειες των παραθύρων.

Κατά τη διάρκεια αυτής της εργασίας θα πρέπει να προσέχετε και για τυχόν ζημιές στις επιφάνειες των παραθύρων.

Συμβουλές για τη σωστή φροντίδα των επιφανειών:

 • Τα ανοιχτόχρωμα βερνίκια απαιτούν συχνότερα διαστήματα εργασιών φροντίδας
 • Οι ζημιές στις επιφάνειες πρέπει να αποκαθίστανται το γρηγορότερο δυνατόν.
 • Ελέγχετε τις επιφάνειες κάθε τρίμηνο για τυχόν ζημιές ή αλλοιώσεις από τις καιρικές συνθήκες.
 • Τα σημεία που υπόκεινται σε μεγάλη καταπόνηση – π.χ. οι λοξοτμήσεις των φύλλων και οι κάτω παραστάτες χρειάζονται συχνότερη επάλειψη από τα σημεία με λιγότερη καταπόνηση.  
 • Χρησιμοποιείτε μόνο υψηλής ποιότητας χρώματα και προϊόντα φροντίδας

Ποια είναι η σωστή συντήρηση για τις επιφάνειες;

 • Οι διαπιστωθείσες ζημιές στη βαφή είναι πολύ σημαντικές, γιατί δεν μπορούν να αποκατασταθούν ή αποκαθίστανται πολύ δύσκολα.
 • Στα απαιτούμενα χρονικά διαστήματα θα πρέπει να καθαρίζετε τις επιφάνειες από την εξωτερική και την εσωτερική πλευρά, να τις λειαίνετε και να τις επαλείφετε μία φορά με το βερνίκι, που χρησιμοποίησε ο κατασκευαστής. Για το ποιο ακριβώς είναι το κατάλληλο προϊόν ρωτήστε τον κατασκευαστή των παραθύρων.
 • Οι ακόλουθες προθεσμίες προσδιορίζουν περίπου τα διαστήματα εκτέλεσης των εργασίων φροντίδας και συντήρησης.

use4

 • Οι ζημιές πρέπει πάντοτε να αποκαθίστανται με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Έτσι αποτρέπεται η πρόκληση μεγαλύτερης ζημιάς στο ξύλο από το νερό που εισέρχεται από αυτές.

5. Αερισμός

“Σωστός αερισμός” σημαίνει πιο υγιές εσωτερικό περιβάλλον και οικονομικότερη θέρμανση!

Για να αποφύγετε τη δημιουργία συμπυκνωμάτων στα θερμομονωτικά τζάμια, υγρασίας στους τοίχους των δωματίων, λεκέδων ή μούχλας στις γωνίες των δωματίων κ.λπ. πρέπει να τηρήσετε τις παρακάτω οδηγίες:

 • Κάθε πρωί αερίζεται όλα τα δωμάτια για 20 με 30 λεπτά!
 • Ανάλογα με τη χρήση αερίζετε τα δωμάτια κατά τη διάρκεια της ημέρας 3 με 4 φορές για 15 λεπτά!
 • Επειδή η ανάκλιση ενός παραθύρου δεν επαρκεί για το σωστό αερισμό, παρακαλούμε να ανοίγετε τα παράθυρα διάπλατα. Κατά τη διάρκεια αυτή να απενεργοποιείτε τη θέρμανση!
 • Εάν για λόγους ηχομόνωσης ή ασφάλειας δεν είναι δυνατός ο αερισμός με πλήρες άνοιγμα των παραθύρων, απευθυνθείτε σε κάποια εξειδικευμένη εταιρία.

Από αυτήν θα πληροφορηθείτε για τα συστήματα με τα οποία μπορείτε να επιτύχετε επαρκή αερισμό σε αυτές τις περιπτώσεις.

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής συχνά καθιστά ανέφικτο τον αερισμό με πλήρες άνοιγμα των παραθύρων. Επίσης τα σύγχρονα σπίτια διαθέτουν πολύ καλή θερμομόνωση. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει σε συνεννόηση με τον αρχιτέκτονα ή με μια εξειδικευμένη εταιρεία να βρεθεί μια οικονομική λύση για την εγκατάσταση ενός ελεγχόμενου συστήματος αερισμού.   Η εγκατάσταση αυτή θα εξασφαλίσει καλή θερμομόνωση και υγιεινό εσωτερικό περιβάλλον.

Κάντε λήψη των οδηγιών σε αρχείο PDF